//Z przewagą na starcie

Z przewagą na starcie

Często traktujemy czytanie małym dzieciom jako nudną sugestię, podobną do tej jak słuchanie muzyki poważnej. Wiemy, że warto to robić, ale nie przykładamy do tego tak dużej wagi jak powinniśmy.

Od dawna wiadomo, że czytanie z małymi dziećmi jest korzystne dla ich późniejszych wyników w nauce. Najnowsze badania pokazują, jak wielką przewagę nasze pociechy zyskują u progu edukacji szkolnej nad rówieśnikami, których rodzice z różnych powodów zaniedbali ten etap ich rozwoju.

Dane zebrane przez naukowców z Newcastle University z 16 badań w ciągu 40 lat wskazują, że regularne czytanie książek dzieciom, daje im aż 8 miesięcy przewagi nad rówieśnikami. To uderzająca różnica w umiejętnościach, gdy obserwujemy dzieci poniżej piątego roku życia. W nomenklaturze sportowej jest to ogromna przewaga na starcie. Można ją jedynie przyrównać do finałowego sprintu na 100 metrów na Igrzyskach Olimpijskich. To tak jakby być w połowie dystansu gdy inni dopiero opuszczają bloki startowe.

Regularne czytanie z małymi dziećmi stymuluje optymalne wzorce rozwoju mózgu i wzmacnia relacje rodzic-dziecko w krytycznym momencie rozwoju dziecka, co z kolei kształtuje język, umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności społeczno-emocjonalne, które trwają przez całe życie.

Im szybciej zaczniemy odkrywać z dziećmi świat książek, tym szybciej wzrosną ich umiejętności rozumienia języka i wyrażania siebie. Dzieci z opóźnionym rozwojem języka pogarszają się w szkole i mają gorsze wyniki w późniejszym życiu. Warto jednocześnie pamiętać jak ważna jest jakość wspólnego czytania oraz świadomość, że zdobyte umiejętności poprawiają poziom społeczno-ekonomiczny dziecka w dorosłym życiu.


Źródło:

  • Reading with pre-school children boosts language by eight months – Newcastle University – James Law
  • Literacy Promotion: An Essential Component of Primary Care Pediatric Practice – American Academy of Pediatrics – Pamela C. High, Perri Klass
  • Reading with children starting in infancy gives lasting literacy boost – Science Daily